Politica de revocare

Dreptul de retragere
Aveți dreptul de a anula acest contract în termen de paisprezece zile fără a oferi niciun motiv. Perioada de anulare este de paisprezece zile din ziua în care dumneavoastră sau un terț desemnat de dvs. care nu este transportatorul ați intrat în posesia bunurilor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați (L’ATELIERO Cosmetics OHG, Siensbacher Str. 12D , 79183 Waldkirch, Germania, e-mail: info@lateliero.com, telefon: +49 (0) 151 510 810 13) prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail) a deciziei dvs. de a vă retrage din acest contract. Puteți utiliza modelul de formular de retragere atașat în acest scop, dar acest lucru nu este obligatoriu.

Pentru a respecta termenul limită de anulare, este suficient să trimiteți notificarea de exercitare a dreptului de anulare înainte de expirarea perioadei de anulare.

Consecințele retragerii

Dacă vă retrageți din acest contract, vă vom rambursa, imediat și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea de anulare a acestui contract, toate plățile pe care le-am primit de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea unui alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi).  Pentru această rambursare, vom folosi același mijloc de plată pe care l-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care altceva a fost convenit în mod expres cu dvs.; În niciun caz nu vi se vor percepe taxe pentru această rambursare. Rambursarea se va face atunci când bucurile au fost primite înapoi sau în momentul în care ați furnizat dovezi ca ați trimis bunurile înapoi.

Produsele care urmează să fie returnate se vor trimite/preda la adresa L’ATELIERO Cosmetics c/o Onefulfillment GmbH, Sven-Kovacs-Str. 7, 79336 Herbolzheim, Germania fără întârziere și în termen de paisprezece zile de la data la care ne-ați înștiințat despre anularea contractului. Termenul limită este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. Costurile directe ale returnării bunurilor vor fi suportate de către dvs. Veți plăti pentru orice pierdere de valoare a bunurilor, dacă aceasta pierdere de valoare se datorează unei verificări nenecesare a naturii, proprietăților si funcționalității bunurilor.

Dreptul de retragere nu se aplică următoarelor contracte:

  • Contracte pentru livrarea de bunuri sigilate care nu sunt adecvate pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă dacă sigiliul acestora a fost înlăturat după livrare.

Formular de retragere model

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi.)

– Către L’ATELIERO Cosmetics OHG, Siensbacher Str. 12D , 79183 Waldkirch, Germania

– Eu / noi (*) revoc prin prezentul contractul încheiat de mine / noi (*) pentru achiziționarea următoarelor
Bunuri (*) / furnizarea următorului serviciu (*)

– Comandat la (*) / primit la (*)

– Numele consumatorului (consumatorilor)

– Adresa consumatorului (consumatorilor)

– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai la notificarea pe hârtie)

– Data

(*) Tăiați cămpurile neaplicabile